Český jazyk

Slovesa –  číslo, osoba, čas

Matematika

Násobení dvojciferných čísel jednociferným činitelem

Konstrukce trojúhelníka

Žáci musí mít na páteční hodiny geometrie zastrouhané tužky č. 2, 3 a v pořádku kružítko (i náhradní tuhy).

Prvouka

Živočichové a jejich mláďata

Masožravci, býložravci, všežravci

V úterý 17.5. – Divadlo loutek Ostrava

Ve středu 18.5. – fotografování

Bližší informace – v Bakalářích