V úterý 17. 5. – Divadlo loutek Ostrava + Slezskoostravský hrad (info v Bakalářích)

 

Ve středu 18. 5. – fotografování tříd (info v Bakalářích).

V případě deštivého počasí proběhne v náhradním termínu 23. 5.

 

ČJ: Slovesa: infinitiv, zvratná slovesa.

Opakování: slovesa – osoba, číslo, čas. Vyjmenovaná slova.

Ps: Vyhledání a přepis sloves, podstatných jmen, přídavných jmen. Tvoření a zápis

podstatných jmen.

M: Násobení a dělení mimo obor násobilek: Dělení násobků deseti jednocifernými

čísly. Opakování: Násobení násobků deseti (např. 4 . 20, 5 . 30). Dělení se zbytkem.

PRV: Okrasné rostliny, léčivé rostliny, jedovaté rostliny, chráněné rostliny.