Matematika

– pracovní list ( jednotky hmotnosti) – str. 12 / 24 – 2. sloupec ( převody s dekagramy nemusíte počítat.)

– uč. 47 / 2 – ústně

– uč. str. 47 / 4, 5 – písemně do M č.1

Český jazyk

– pracovní list ( slovesa ) – str. 1 / 3 – určete i slovesný způsob