Informace ke změně režimu přepravy na lanové dráze a lyžařském vleku s účinností od 26.12.2021 – včetně lyžařského výchovně výcvikového kurzu

Výňatek z Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu maloobchodu a služeb s účinností od 26. 12. 2021:

· v případě žáka mladšího 18 let, účastnícího se lyžařského výchovně výcvikového kurzu organizovaného základní školou nebo střední školou, se za splnění podmínek (tedy dokončené očkování/prodělaná nemoc v ochranné lhůtě) pro účely využití služeb přepravy na lanové dráze a lyžařském vleku považuje také, jedná-li se o kurz, který trvá méně než 8 dnů, skutečnost, že žák absolvoval nejdéle 72 hodin před zahájením kurzu RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.