Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí a žáků ve školách se mění takto:

  • od 17. ledna 2022 probíhá testování žáků jedenkrát týdně – každé pondělí.

nově se testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci – v případě, že se žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.)

Nově se tedy testují, a to i po 16. lednu, i děti a žáci, kteří jsou plně očkovaní, a také ti, kteří
prodělali onemocnění covid-19 a jsou stále ve lhůtě 180 dnů od prvního pozitivního testu na
covid-19 – s níže uvedenou výjimkou OD 31. 1. 2022.

NOVELIZACE VÝJIMEK TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ od 31 .1. 2022:
Preventivní screeningové testování se netýká žáků, kteří prodělali laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož
základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů.

Preventivní antigenní test žáků se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li
žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho
příchodu.

Další aktuálně platné informace citované z MŠMT:

Karanténa se ukončí:

  • osobě s nařízenou karanténou nejdříve po 5 dnech ode dne zahájení karantény; osoba, u které byla karanténa ukončena po 5 dnech, monitoruje svůj zdravotní stav a je jí doporučeno nosit ochranu dýchacích cest a to následujících 5 dní od ukončení karantény všude i nad rámec mimořádného opatření pro ochranu dýchacích cest.

Informativní leták k testování pro rodičeKe stažení ZDE