Stále zůstává v platnosti možnost odebírat dotovaný oběd v době distanční výuky do vlastních jídlonosičů od 10.50 do 13.00 hod. z rampy školní jídelny.

Děti, které platí bezhotovostně Svolením k inkasu, jsou od 2. 11. automaticky přihlášeny. Pokud obědy nebudete odebírat, musíte si je sami odhlásit telefonicky, sms nebo přes e-stravu. Jinak dětem obědy propadnou.

Hotově platící, pokud budou odebírat obědy, přijdou zaplatit v pátek 30. 10. od 6.00 do 14.00 vchodem jako do knihovny. Pokud nebudete obědy odebírat, nemusíte zde chodit. V případě nástupu dětí do školy, přihlásíte dítě telefonicky a zaplatíte v den nástupu.

Oběd je možno vydat pouze osobě, které nebyla nařízena karanténa.