Vážení rodiče,

v době mimořádného uzavření škol a distančního vzdělávání  –  pracují děti ve větší míře na počítačích a ve spojitosti s tím mohou být většinu času napojeni také na internet.
Internet je komunikačním fenoménem naší doby. Nabízí také řadu příležitostí, jak zatraktivnit výuku. Součástí by však vždy měly být doporučení a zásady pro bezpečné chování na internetu.
Inspiraci pro bezpečnost Vašich dětí v online prostředí  můžete nalézt pod následujícími odkazy na webové stránky, které se zabývají prevencí v oblasti online prostředí. Dále zde také můžete pracovat s testy pro děti a se slovníkem pojmů souvisejících s internetem ve spojitosti s dětmi a jejich bezpečností v online prostředí.
http://www.bezpecnyinternet.cz/
https://www.e-bezpeci.cz/

Přikládáme Vám zde také informativní brožuru, která obsahuje mnohá témata, která se bezpečí v online prostředí týkají.  Bezpečný internet – pro rodiče

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) také vytvořil materiály zaměřené na bezpečné chování v online prostředí.

Je zde k dipozici rozsáhlá brožura k nejrůznějším oblastem – rizikové chování, závislosti, kyberrooming, kyberstalking, kyberšikana, Doporučení pro rodiče.

https://prevencekriminality.cz/osvetove-materialy-k-bezpecnemu-chovani-v-online-prostredi/