Stalo se již tradicí na naší škole, že si devátá třída připravuje pro své mladší spolužáky stanovištní hru, při které si děti otestují svou kondici a také své znalosti přírody, bezpečnosti silničního provozu a v neposlední řadě zdravovědy. Nejinak tomu bylo i letos – bohužel nás překvapilo počasí, které nás „vyhnalo“ z přírody do  areálu školy, ale i tak si to děti užily…

Letošní ročník byl také příjemně zpestřen přítomností kozlovických myslivců, kteří si pro děti připravili poutavou přednášku o myslivosti a všech  aktivitách s ní spojených, doplněnou o  ukázku mysliveckých  trofejí, loveckých zbraní, shozů zvěře – a v neposlední řadě také soutěž ve střelbě ze vzduchovky…vše pod odborným  dohledem loveckého psa..

Všem organizátorům, jak žákům deváté třídy, tak samozřejmě pánům myslivcům za čas strávený s dětmi děkujeme!