Protože nám Poštovní banka sdělila, že nelze zřídit dvě a více Povolení k inkasu z jednoho účtu, prosíme rodiče, kteří mají v základní škole i mateřské škole dvě a více dětí, aby horní limit nastavili podle součtu za všechny děti.

Např. Mám jedno dítě v ZŠ a jedno dítě v MŠ. Do limitu musím sečíst stravné v MŠ 750,- Kč, úplatu za předškolní vzdělávání 300,- Kč, stravné v ZŠ 530,- Kč a pokud dítě bude navštěvovat družinu, tak úplatu za družinu 80,- Kč. To znamená, že horní limit bude stanoven na 1 660,- Kč.