Konzultační třídní schůzky II. stupně se konají dne 24. 11. 2015 v době od 15.30 do 17.00 hodin.