Procvičujte( a zdůvodňujte) cvičení na str. 29 – 30 – Zdvojené souhlásky.

Nezapomeňte:

Někteří z vás mají za úkol dopsat chybějící domácí úkol – str. 28,cv.14 a – vypiš  podstatná jména, urči  u nich pád, číslo, rod, vzor.

Středa – recitace básně Listopad, Jan Čarek.