Domácí úkol: prac. seš. str. 7/ cv. 14a)

 

M – násobení a dělení č. 6

– +, – do 100 s dvojcif. čísly

– o x více, méně, x krát více, méně

– rýsování- přímka, úsečka + měření, jednotky délky