Domácí úkol: čj – uč. str. 26/4 (dvojice protikladných slov) do čj 2

+ někteří dopracují chybějící cvičení v prac. listu (zvonek)

 

Pokud se někomu nepovedla pís. práce z čj, má možnost opravy v pondělí 9. 11. v 7h ráno.

Plán učiva od 3. 11. – 6. 11.

čj – abeceda

– doplňovací cvičení (souhlásky uprostřed a na konci slova, psaní i, y po tvrdých a měkkých souhl.)

– práce s textem (nadpis, osnova, odstavce)

M – násobení a dělení č. 6

– +, – do 100 s dvojcif. čísly

– o x více, méně, x krát více, méně

– rýsování- přímka, úsečka + měření, jednotky délky