Sluchový screening pro přihlášené děti bude probíhat ve dnech 11. a 13. listopadu v dopoledních hodinách v budově MŠ.(bez přítomnosti zákonných zástupců, ale s jejich informovaným souhlasem) V případě podezření na sluchovou vadu speciální pedagog doporučí zákonným zástupcům dítěte návštěvu foniatra.