ČJ: Hláska, písmeno P, p. Čtení třípísmenkových a čtyřpísmenkových slov.

Rozlišování krátkých a dlouhých slabik.

Ps: Nácvik dolní kličky. Nácvik psaní e, i.

M:  Obor čísel 0 – 6 . Porovnávání souborů a čísel. Rozklad čísel.

Procvičování: + a – do 5 .  Psaní číslice 9.

Prv: Opakování – PODZIM. Ptáci stěhovaví a stálí.

 

V pondělí 2. 11. – divadélko v sále OÚ.