Domácí úkol: čj – uč. str. 19/ cv. 3 ( 4 věty)

+ čtení str. 26

Děti, které nebyly ve škole:

M – prac. seš. str. 19/cv. 37 a), b)

Plán učiva od 19.10. – 23.10.

čj – opak. tvrdé, měkké slabiky,

psaní souhlásek uprostřed a na konci slova (doplňovací cvičení, diktát slov)

slova nadřazená, podřazená, protikladná, souznačná

M – +,- do 100 s dvojcifernými čísly

– násobilka do 100 s pomocí násob. tabulky

– doplňování chybějících čísel v součtu a v rozdílu

– desetiminutovka – násobení a dělení do 50