Do konce října budeme ještě opakovat a doplňovat početní operace s přirozenými čísly – sčítání, odčítání, násobení a dělení, počítání se závorkami, slovní úlohy – uč. A str. 35 – 43.

Domácí úkol:

  • na úterý 20. 10.: vypočítej do sešitu z uč. A str. 35 cv. 2 a 3;
  • na středu 21. 10.: vypočítej písemně (pod sebou) do sešitu uč. A str. 33 cv. 8 b, d, e, h, j, l + cv. 9;
  • na čtvrtek 22. 10.: vypočítej do sešitu uč. A str. 37 cv. 5 a 6;
  • na pondělí 2. 11.: dobrovolný úkol uč. A str. 40 cv. 3, 4, 5, 6.