Domácí úkol: M -dopočítat příklady z prac. seš.

str.  16/ cv. 32 a), b) str. 17/ cv. 34 a),b)

+ čj   str. 11/ cv. 5 – 2 řádky po poupě do čj 1

na pátek čtení str. 16 – 18

 

Plán učiva od 29. 9. – 2. 10.

čj – slova se slabikami dě, tě, ně bě, pě, vě, mě

– přepis, diktát slov

M -násobilka č. 3, 4

+, – do 100 s dvojcif. čísly

rýsování a měření délky úseček