Domácí úkol: dopočítat příklady z prac. seš.

str.  16/ cv. 32 a), b) str. 17/ cv. 34 a),b)

Plán učiva od 29. 9. – 2. 10.

Násobilka č. 3, 4

+, – do 100 s dvojcif. čísly

rýsování a měření délky úseček