ČJ:  Hláska, písmeno U, u. Čtení probraných písmen. Dokreslování tvarů písmen,

       písmenkové skládánky… Vyvození hlásky, písmene A, a. Vyhledávání, říkanky.

Ps:  Cviky k uvolnění ruky, kroužení, nácvik vlnovky, horní a dolní oblouk.

M:   Porovnávání čísel, souborů. Sčítání v oboru do 3.  Psaní číslic 3, 4.

Prv: Dopravní kázeň, dopravní prostředky.