Sportovní hry budou ukončeny (středa 23. 9. 2015) ve 14:15 h. Výuka proběhne bez přestávky.