Od pondělí se žáci učí podle rozvrhu, budou opakovat učivo z minulého

ročníku.

Žáci si přinesou tyto sešity :

ČJ – č. 523 – 4 ks

M – č. 524 – 3 ks

G – č. 420 a velký lenoch

Čt, Vl, Př – č. 520 a do každého lenoch

cvičný sešit – libovolný sešit

P omůcky do geometrie :

– 2 pravítka ( z toho jedno s rýskou )

– 2 ostré tužky č. 2, 3 nebo pentilku

– kružítko

V pondělí od 14. 9. šestou vyuč. hodinu – výuka náboženství.

Po dobu mé nepřítomnosti mě zastupuje p. uč. Mgr. Z. Senčíková.