Z důvodu organizačních možností školy bude v rozvrhu VII. A zařazena v rámci předmětu druhý cizí jazyk  výuka německého jazyka.