Provoz školní družiny v novém školním roce 2015/16 bude zahájen 1. září od 6.00 hod. v hernách v suterénu školy. Je zajištěn běžný celodenní provoz. Děti, které budou v tento den ve školní družině, mají možnost zakoupení obědu na tento den pouze v hotovosti do 31. 8. do 9.00 hod. u vedoucí školní jídelny. Žáci, kteří byli přijati k zájmovému vzdělávání ve ŠD, obdrží zápisní lístek 1. září od své třídní učitelky. Řádně vyplněný zápisní lístek odevzdají žáci 1. A vychovatelce Ing. Blablové, žáci 1. B p. Harabišové a ostatní žáci vedoucí vychovatelce. Bez řádně vyplněného zápisního lístku nelze navštěvovat ŠD s výjimkou 1. září.