Vážení rodiče,

v letošním roce končí tříleté volební období členů naší Školské rady. Do konce roku 2014 musí proběhnout volby nových členů.  Na třídních schůzkách dne 23. 9. 2014 jste si zvolili v jednotlivých třídách své zástupce, kteří budou pracovat během celého školního roku jako třídní důvěrníci. Z těchto Vámi vybraných zástupců bude sestavena volební kandidátka. Ta bude také rozšířena o zájemce z řad rodičů, kteří nejsou třídními důvěrníky, a přesto by ve Školské radě rádi pracovali. Tito zájemci mají možnost přihlásit se  osobně  u kteréhokoliv člena volební komise do 7. 11. 2014.

Volby proběhnou 25. 11. 2014 v době od 7.30 – 17.00 hod. v budově základní školy. (Tento den se budou ve škole konat také konzultační třídní schůzky – Vaše účast ve volbách i na třídních schůzkách je proto nutná!).

Bližší  informace o školské radě a  její působnosti najdete v případě zájmu  v § 167 a § 168 zák. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším vzdělávání( školský zákon), v platném znění.

Hana Ulčáková

Volební komise

V souladu s  § 167 zákona  561/2004 Sb., ( školský zákon)   a volebního řádu školy  jmenuji volební komisi  ve složení:

Mgr. Jaroslava Minksová – předsedkyně

Ing. Radmila Toflová

Martin Pavliska

 

Volební komise vyhlašuje den voleb do školské rady:

úterý 25.11.2014 v době od 7.30 hod. do 17.00 hod. v budově školy.

Zájemci z řad zákonných zástupců žáků o členství  ve školské radě se mohou přihlásit osobně u kteréhokoliv člena volební komise do 7.11.2014. Členům volební komise také můžete podávat návrhy na vhodné kandidáty do školské rady.

 

                                                                                      Mgr. Jaroslava Minksová, členka volební komise