Od 5. května do 9. června budou žáci 9. ročníku vypracovávat v hodinách jazyka českého závěrečné (absolventské) práce(ZP). Žáci v nich prokáží komplexní znalosti a dovednosti žáka 9. třídy. Žáci si volí téma práce ze široké nabídky témat s přihlédnutím ke svým zájmům či k budoucí profesní orientaci  a dle vlastního uvážení, organizují si vlastní časový harmonogram, sami si organizují své „učení“. Práci odevzdávají k posouzení učiteli v tištěné podobě, v prezentaci vytvořené v PowerPointu ji prezentují před komisí složenou z učitelů a před spolužáky.

Projekt Závěrečná práce je pro žáky 9. ročníku příležitostí nalézt propojení jednotlivých poznatků, dovedností, schopností s vlastními možnostmi. Mají možnost zažít osobní úspěch a uvědomit si, že ho může dosáhnout každý. Setkávají se s významnou součástí života – respektovat společně dohodnutá pravidla a normy. Využívají možnost konzultace, dotažení práce do zdárného konce a umění si ji obhájit.

Během tvorby své absolventské práce prokazují své čtenářské dovednosti (porozumění textu, shrnutí jeho obsahu vlastními slovy atd.), dovednosti práce s textem (vytvořit tematický text podle zadaných kritérií), dovednosti spojené s vyhledáváním, tříděním a hodnocením informací, dovednosti při ovládání PC a počítačového softwaru, nebo i dovednosti komunikační (vyjadřovací schopnosti, ústní prezentování absolventské práce, dovednost argumentovat, formulování vlastních i prezentování cizích myšlenek či názorů).

Snaží se dokázat, že do školy nechodili zbytečně.

Termíny  zpracování:

  • 9. 6.  odevzdání   ZP v tištěné formě  učiteli,
  • 10. 6. – 20. 6.  hodnocení  ZP učiteli (případné závěrečné úpravy),
  • v  týdnu  od 16. 6. do 20. 6. prezentace závěrečné práce před komisí a žáky.

 

Nabídku témat, z níž si mohou  žáci vybírat, najdete zde: Témata ZP