V pondělí k nám na školu zavítala skupina historického šermu Pernštejni. Nebyla na naší škole poprvé, starší žáci si vzpomenou na představení z období římské říše a možná si dodnes pamatují, proč má červenec i srpen 31 dní. Pro mladší žáky to bylo setkání první. A s jakým programem letos Pernštejni přijeli?

Letošní představení mělo název „Gotika – život rytířů za vlády Lucemburků“. Pernštejni opět nezklamali, žáci byli vtaženi do 14. století, vyzkoušeli si zbroj a utkali se v turnaji, dozvěděli se něco o životě rytířů a na závěr viděli i ukázku dobového souboje. Fotografie z vystoupení jsou zde.