Dne 12. listopadu 2013 se žákyně 5. třídy ve složení Blahutová Z., Krpcová A.,

Šáchová K., Vašendová J. a Kozubíková A. zúčastnily na PORG – gymnáziu a ZŠ

ve Vítkovicích vědomostní soutěže KVARTETO.

Mezi velkou konkurencí si děvčata vedla velmi dobře. Z osmnácti soutěžících

družstev se probojovala na velmi pěkné 5. místo a tím si zajistila postup do finále

soutěže. K tomuto pěknému výsledku jim moc blahopřejeme.