Přiblížil se konec školního roku a den, kdy se naši předškoláci rozloučili se školkou malou odpolední slavností. Pasování předškoláků na školáky proběhlo 19.6.2013 v sále Obecního úřadu. Děti si připravily pásmo básniček, písniček a taneček s aktovkami.Paní ředitelka je přivítala mezi školáky, žákyně 8.třídy předaly dětem medaile ,,Školák“   a paní učitelky malé dárečky. Po letních prázdninách již děti usednou do lavic, ale teď je ještě  čekají poslední školkovské prázdniny. Tak si je užijte radostně, vesele a hlavně bez úrazů.