Školní výlet 1. A a 2. B proběhl za velmi nepříznivého počasí, ale přesto se putování na hrad Hukvaldy za pokladem vyplatilo a sladká odměna po náročné cestě čekala na všechny. 

Během cesty byla pro děti připravena spousta her a úkolů, které bezvadně zvládly, a nevadil jim při všem dovádění ani neustálý déšť. Kromě hukvaldského hradu jsme ještě navštívili výstavu exotických rostlin a zvířectva Tropic a zpět do skoly nás zavezl vláček Podhoráček.