V pátek 21. 6. Proběhl poslední blok preventivního programu „BUĎ OK“ společnosti  Renarkon.     Těchto posledních  sezení se účastnili žáci třetích až devátých ročníků a uzavřeli jimi celý preventivní program, který se týkal celého spektra rizikových forem chování, a jejich projevů, s kterými se děti mohou setkat.