V knihovně naší obce proběhlo ve středu 12. 6. 2013 pasování malých školáků na Čtenáře. Bylo to pro všechny velice slavnostní a zajímavé. Děti se setkaly s pohádkovými postavami a procházely královstvím písmenek, slov, znamének a čísel. Po přečtení krátkého textu si mohly děti vyzkoušet, co dovedou jejich chytré hlavy při vyplňování pohádkového kvízu. Odměnou pro děti byly drobné dárečky, které dětem předal starosta obce. Zároveň je pasoval na Čtenáře, dále každý žák obdržel Čtenářský průkaz do knihovny na celý rok. Slavnostní odpoledne se velmi vydařilo.

čtenář

Další fotografie najdete ve  fotogalerii  ZŠ.