Ve školním roce 2012/2013 proběhla tři setkání. Poznali jsme mnoho šikovných předškoláků.

Náplní schůzek byly zajímavé úkoly, pohybové aktivity, cvičení pro hbité prstíky, procvičení sluchu a hmatu, rozvoje jemné a hrubé motoriky, zdokonalování postřehu i paměti, trénování jazýčků při jazykolamech, rozvoj matematické představivosti, zvládání práce podle slovních pokynů.

Děti byly velice šikovné, pracovité, komunikativní a pohotové.

Všem dětem i rodičům přejeme v příštím školním roce hodně úspěchů.

M. Bártová

E. Kryšková