V hodinách fyziky jsme se na postupné cestě poznávání tajů okolního světa dostali k měření času. Nejšikovnější žáci se pokusili vyrobit funkční model přesýpacích hodin, které měly za úkol odměřit časový úsek jedné minuty – vítěz naměřil přesně 60 sekund.

Všichni za svou aktivitu zaslouží pochvalu.

Video

A my jsme zdolali první stupínek  k postupnému porozumění přesné definice sekundy:

Sekunda je podle soustavy SI definována jako doba trvání 9 192 631 770 period záření, které odpovídá přechodu mezi dvěma hladinami velmi jemné struktury základního stavu atomu 133Cs. Tato definice předpokládá cesiový atom v klidu při teplotě absolutní nuly