27. února proběhl další běh bloků dlouhodobého  preventivního programu  „BUĎ OK“  organizace Renarkon na naší škole. Tentokrát se tyto bloky týkaly pátých a osmých ročníků.

V rámci osmých tříd byly zaměřeny na omamně psychotropní látky včetně drog a jejich nebezpečnosti pro lidský organizmus.