V celostátním kole elektrotechnické olympiády se na druhém místě v pořadí umístil Ondřej Kocián a třetí byl Jan Rosinský výborného výsledku dosáhl i Martin Chýlek.

Všichni postupují do finále a připravují si svou soutěžní prezentaci.

Cílem aktivit této soutěže je popularizace výsledků vědy a výzkumu v oblasti techniky a podpora podvědomí o důležitosti studia technických oborů.

Naše škola tímto navázala hlubší spolupráci při podpoře technicky talentovaných žáků s katedrou telekomunikační techniky FEL ČVUT v Praze.

http://www.go2fel.cz/soutez/