Dne 24. ledna 2013 se na naší škole konal zápis dětí do 1. tříd pro rok 2013/14. Mezi dvanáctou až osmnáctou hodinou dorazili do školy rodiče se svými dětmi. K zápisu přišlo 43 dětí, z toho rodiče 3 dětí projevili zájem o odklad školní docházky. Během zápisu děti předvedly své dovednosti při určování geometrických  tvarů, barev, písmen. Kreslili lidskou postavu, recitovali básničku nebo zazpívali písničku, dbali na správnou výslovnost a správné držení tužky. Za splněné úkoly si každý budoucí školák vybral dárečky, které vyráběli žáci naší školy. Na všechny děti se budeme těšit v září ve škole.

 Rozhodnutí ředitelky školy k přijetí žáků

do 1. třídy ve školním roce 2013/2014.