Vzhledem k velké absenci žáků  od 22.3. do 27.3.2024 budeme opakovat týdenní plán.

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice

 • Učivo: Podstatná jména – rod, životnost a číslo
 • Procvičování: práce s textem – vyhledávání slovních druhů
 • Opakování : – podmět a přísudek

Sloh

 • Učivo: Blahopřání
 • Procvičování: Vyprávění

MATEMATIKA

 • Učivo: Zlomky – výpočet z daného čísla
 • Učivo: Přímá úměrnost
 • Procvičování: porovnávání zlomků
 • Opakování: – Rovnice
 • Opakování: – Násobení:  jeden z činitelů je násobkem čísla 10
 • Opakování: – Dělení: dělenec i dělitel jsou násobky čísla 10

GEOMETRIE

 • Učivo: – Kruh, kružnice

VLASTIVĚDA

 • Opakování: Jan Hus
 • Opakování: Středočeský, Jihočeský a Plzeňský kraj (krajské město, řeky, zajímavosti…)

PŘÍRODOVĚDA

 • Učivo: Rostliny našich polí