Dobrý den,

v angličtině pořád pracujeme na lekci 4. s tématem Animals (zvířata). Učíme se slovní zásobu zvířat + části těla -> žáci všechna slovíčka najdou ve slovníčku vzadu v pracovním sešitě (str. 62-63). Po Velikonocích se začneme učit vazbu I have got/I haven’t got a She has got/She hasn’t got na popisu zvířat.

Chybějící děti si udělají pracovní sešit na str. 32-35 (na straně 35 se v 1. cvičení pracuje s textem písničky v učebnici na str. 39).

Zdraví
V. Krpcová