ČESKÝ JAZYK

Mluvnice

 • Učivo: Podmět a přísudek
 • Procvičování: Věta jednoduchá
 • Opakování : – vyjmenovaná slova
 • Opakování– práce s textem: vyhledávání slovních druhů

MATEMATIKA

 • Učivo: Zlomky
 • Opakování: – Rovnice
 • Opakování: – Násobení:  jeden z činitelů je násobkem čísla 10
 • Opakování: – Dělení: dělenec i dělitel jsou násobky čísla 10

GEOMETRIE

 • Procvičování: – výpočet obsahu obdélníku a čtverce
 • Učivo: – Kruh, kružnice

VLASTIVĚDA

 • Učivo: Jan Hus, Plzeňský kraj

Prosím, aby si žáci nosili do vlastivědy i učebnici Kraje ČR. Děkuji.

PŘÍRODOVĚDA

 • Učivo: Vlastnosti látek