13. března 2024 nás navštívily krásné příslušnice PČR a pro žáky 1. stupně uspořádaly besedy.

Pro 3. a 4. ročník to bylo téma „Bezpečnost  především – v dopravě“. Děti se seznámily s pravidly silničního provozu, zopakovaly si značky a naučily se řešit dopravní situace na křižovatkách. Brzy se mohou těšit na dopravní hřiště, kde si své znalosti ověří v praxi a získají průkaz cyklisty.

5. ročníky se zúčastnily besedy „Kyberšikana“. Zjistily, jak nenápadně se mohou dostat do složité situace na síti a také, jak takovou situaci řešit nebo kde hledat pomoc.