Český jazyk:
– vyjmenovaná slova po M ( řada slov zpaměti – dozkoušíme)
– doplňovací cvičení na všechna probraná vyjmenovaná slova 
– určování čísla a rodu podst. jmen – testík znovu
– slovní druh číslovky a spojky
– čtení v rolích

Matematika:
– sčítání a odčítání do 1000 s přechodem (652+39, 795-46 atd.)
–  násobení a dělení 10 a 100 (testík)
–  písemné sčítání trojciferných čísel
– jednotky délky: mm, cm, dm, m, km

Prvouka:
– vesmír

* 6.3. Kosmický zážitkový stan – Vesmír – 4.vyuč. hodina v tělocvičně
* 15.3. Celodenní projekt: Zero waste-nulový odpad v enviromentálním resortu Hubert
* 17.4. Začínáme s plaveckou výukou – bude upravený rozvrh