Čj – práce s kartami písmen, skládání slov, tvoření vět s danými slovy, vyhledávání daných slov v textu. Procvičování čtení slov s písmeny K, k, Š, š. Čtení slov s předložkou.

Ps – psaní písmen U, n, N. Opis a přepis slov a jednoduchých vět. Diktát – lepený; diktát slov – pole, sype, moje apod.

M – sčítání a odečítání do 10, rozklad čísel, porovnávání čísel, matematické pyramidy, malované slovní úlohy. Číselná řada 0 – 20

Prv – Rodina – domov, moje rodina; na středu si děti donesou fotku rodiny. Napíšeme si test – znalost celých hodin.