Na pondělí naučit básničku k písmenu Š ze slabikáře s. 38.

Děti mají domů k podpisu a opravě sešit diktátu.

Pro nepřítomné žáky – máme hotovo:

Slabikář s. 38 – v básničce vyžlutit písmena Š, š + barevně vyznačit slova pod obrázkem (šaty, Dáša, šedý, Vašek, sešit, píše, košík, šála) + čtení  slov ve 4 sloupečcích nebo 3 řádcích (rozdíl  řádek, sloupeček).

Stranu 36 – 37 jsme přeskočili, vrátíme se k nim příští týden.

Písanka fialová (ovčák) s. 18 – celá – nácvik psacího písmene y.

Červená skupina – M – PS zelený s. 52 – dokončená + s. 53 – celá.