Pro nepřítomné:
Na vrátnici nechávám od 11:30 hodin podklady pro práci.
Matematika:
– minutovky str. 23 cv. 45 celé
– učebnice str.  cv. 12 cv. 21, 22, 23 ústně
– sešit „surikaty“ zde

Český jazyk:
– lístek na doplňování i/y vlepit do malého sešitu a doplnit + odůvodnit
– řada vyjmenovaných slov po M
– do sešitu Jazykovědec zde
– do sešitu Jazykovědec zde