Český jazyk:
– opakování podstatná jména, slovesa, spojky, předložky, přídavná jména
– testík: vyjmenovaná slova po L 
– popis karnevalové masky (jaká?, která? čí? to je maska…)
– rébusy, luštěnky, křížovky

Matematika:

– přirozená čísla do 1000: Pamětné sčítání a odčítání stovek, desítek, jednotek
( např. 700+200, 700+20, 720+5, 700-200, 720-20, 720-2)
– opakování násobilky, násobení a dělení 10 a 100
– čtverec: rýsování ve čtvercové síti, vrcholy, strany, délky stran

Prvouka:
– pokusy: voda, vzduch
– neživá příroda: půda

* Ve středu 7.2. Dětský karneval v tělocvičně pro žáky 1. – 3.tříd (maska dobrovolně)
* Ve čtrvtek 8.2. 4.-5.vyuč. hodinu projekt: Pokusy-voda, vzduch
* 12. – 18.2.2024 jarní prázdniny