Děti dostaly domů k podpisu a opravě malý sešitek Diktát, přinést do školy v pondělí.

Pro nepřítomné žáky – máme hotovo:

Písanka 1. díl (ovečka )

– s. 34 opis slova půlí – po čáru + přepis slov  do psacího písma musí, láme – vždy  napsat 2x

– s. 35 – přepis slov u lesa, u pole, u úlu – vždy napsat 2x.

Slabikář s. 23 – celá.

Červená skupina – M – PS zelený s. 35 – celá + s. 36 celá.