Provoz školní družiny v době pololetních prázdnin dne 2. 2. 2024 a jarních prázdnin 12.2 – 16. 2. 2024 bude přerušen. Úplata za zájmové vzdělávání v ŠD bude za měsíc únor snížena na 107 Kč.