Zeně a její pohyby, střídání dne a noci, střídání ročních období.

Měsíc a jeho fáze.