Pondělí 15. 1. – preventivní program „Komunikace v třídním kolektivu“   – první dvě vyučovací hodiny.

ČJ –   Hláska a písmeno J, j – všechny 4 tvary, čtení třípísmenkových a čtyřpísmenkových slov, skládání slov z písmen.  Pololetní opakování.

Ps – nácvik psaní M, b, B, diktát – psaní probraných písmen a lepení slov.

M – sčítání a odčítání  do 8, rozklad, porovnávání, dopočítávání do počtu, orientace v číselné řadě.  Řešení slovních úloh.  Nácvik psaní číslice 9.  Pololetní opakování.

PRV – kalendář – orientace – dny v týdnu, pracovní a volné dny, svátky, narozeniny –  datum narození.

V pondělí 22. 1. – třídní kolo recitační soutěže.